POLITICILE COMPANIEI

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

1. INTRODUCERE

Prezenții Termeni și Condiții de utilizare a Serviciului ”GARDIAN” prin intermediul site-ului: https://gardian.app/policy/ro (în continuare “Condiții”) sunt aplicabili pentru navigare, plasare comenzi și achiziționarea serviciilor oferite de către ”Gardian app” S.R.L. prin intermediul site-ului https://gardian.app (în continuare “Site”), atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Atunci când Dumneavoastră (în continuare „Dvs”) navigați și utilizați acest Site, acceptați implicit și necondiționat Condițiile propuse de către Gardian APP, str. Spartacus 11/1, mun. Chisinau, R. Moldova, MD-  2024, telefon + 373 79996942, adresa de e-mail family@gardian.app, înregistrată la I.P. „AGENȚIA SERVICII PUBLICE”, Departamentul Înregistrare și Licențiere а Uпitățilог de Drерt, sub Numărul de Identificare de Stat și Codul Fiscal 1019600031733 (în continuare „”Gardian app” S.R.L.”). ”Gardian app” S.R.L. în calitate de proprietar al acestui Site se angajează să păstreze caracterul confidențial al informației furnizate de Dvs la accesare, înregistrare și completarea formularelor. ”Gardian app” S.R.L. își rezervă dreptul de a actualiza aceste Condiții în orice moment, fără o notificare prealabilă, modificările vă sunt opozabile din momentul publicării acestora pe Site, iar cea mai recentă versiune poate fi găsită pe Site, accesând pagina „Termeni și condiții” (https://gardian.app/terms-and-conditions). Recomandăm citirea cu atenție a prezentelor Condiții.

 

2. COMENTARII ȘI FORMULARE DE CONTACT

Când lăsați comentarii/recenzii, completați un formular pe Site, colectăm datele introduse în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

3. CONȚINUT ÎNGLOBAT DE PE ALTE SITURI WEB

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole, fișiere etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre Dvs, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să vă monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să vă urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă aveți un cont și sunteți autentificați în acel site web.

4. TERMENI ȘI CONDIȚII

Accesând acest site, sunteți deacord cu următoarele:

• Informațiile plasate pe Site au drept scop informarea potențialilor clienți despre produsele și serviciile oferite prin intermediul lui, precum și modalitățile de accesare și utilizare a acestora;

• Toate descrierile și prezentările sunt luate din surse deschise de informații;

• Prețurile sunt indicate cu toate taxele incluse și sunt valabile la momentul plasării comenzii;

• Prețurile și serviciile expuse pot fi modificate fără notificări prealabile;

• Solicitările Dvs sunt procesate online, iar Dvs veți fi informat operativ despre statutul acesteia. Specialiștii noștri sunt gata să vă răspundă la orice întrebări legate de servicii, dar și să vă ajute să faceți o alegere corectă;

Dacă ați solicitat și achitat serviciul online, un operator ”Gardian app” S.R.L. vă va informa în scurt timp despre modul în care veți semna olograf Contractul emis pe suport de hîrtie și data și timpul unde urmează să se apropie pentru semnarea acestuia.

În cazul refuzului de semnare a Contractului pentru serviciile care ați efectuat plata online, sumele pe care Dvs le-ați plătit vor fi rambursate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 14 de zile calendaristice;

• Dacă ați observat anumite necoincidențe în descrierile expuse, vă rugăm sa ne comunicați acest lucru.

5. Descrierea serviciilor

Serviciul ”Gardian” este un complex de servicii oferite de către ”Gardian app” S.R.L. către Beneficiar în scopul asigurării integrității și securității fizice și psihice, precum și înlăturarea factorilor de risc pentru sine, membrii familiei sau alte persoane identificate de către acesta prin serviciile prestare de "Prosecutor Plus" SRL.

În calitate de Beneficiari participa persoane fizice identificate prin cont individual în baza de date a ”Gardian app” S.R.L.. Persoana fizică ce dispune de acces la aplicația mobilă activă ”Buton de Alarmă” pusă la dispoziție de către ”Gardian app” S.R.L. în condițiile serviciului ”Gardian App”.

Site-ul -https://gardian.app oferă Beneficiarului posibilitatea de a face cunoștință cu regulile de folosirea serviciilor Gardian precum și posibilitatea (cu condiția Înregistrării Clientului) de a efectua acțiuni, ce rezultă din prezentul Contract și sunt prevăzute de funcționalitatea site-ului.

Serviciile noastre pot fi valorificate prin intermediul Aplicației mobile ”Buton GARDIAN” care este aplicație disponibilă spre încărcare gratis din Cabinetul personal la numerele de telefon funcționale, indicate de Beneficiar, plasate în dispozitive (telefon mobil sau alt dispozitiv cu funcții similare) ce corespund cerințelor tehnice minime de rulare a aplicației stabilite de ”Gardian app” S.R.L.. Care este utilizată în scopul emiterii semnalului de alarmă și actualizarea datelor locației geografice ale Beneficiarului către serviciul de pază.

În calitate de Agenție de pază propunem serviciile unei companii cu renume pe piața Republicii moldova ce desfășoară activitate particulară de pază în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ce activează în baza contractului respectiv, conform condițiilor de autorizare. Care va pune la dispoziție grupe mobile,  angajaţi ai Agenției de pază, dotat cu automobil şi mijloace speciale, destinat intervenţiei rapide la primirea semnalelor de alarmă din partea Beneficiarului prin intermediul aplicației ”Buton GARDIAN” pusă la dispoziție de ”Gardian app” S.R.L..

Activitatea subiectului care prestează servicii de ocrotire a vieţii și sănătăţii împotriva unor acţiuni ilicite – "Prosecutor Plus" SRL. Ce asigură prestarea serviciului de pază, asigură organizarea și implementarea practică a măsurilor speciale de pază care au ca obiectiv ocrotirea vieții și sau sănătății Beneficiarului prin prevenirea, neadmiterea și contracararea acțiunilor ilicite ale terțelor persoane. Serviciile de pază furnizate de nu au ca scop garantarea securității și integrității bunurilor Beneficiarului.

Beneficiaru interacționează cu ”Gardian app” S.R.L. prin intermediul Cabinetului personal care este contul individual al Beneficiarului creat în baza numărului de telefon activ înregistrat și reprezintă totalitatea datelor înregistrate în Sistemă ce conțin informații sau date ce permit stabilirea identității și date foto ale Beneficiarului, precum și alte date solicitate de către ”Gardian app” S.R.L. și "Prosecutor Plus" SRL necesare prestării serviciului contractat. Acesta va conține date privind istoricul operațiilor de utilizare a Serviciului Guardian. Accesul în Cabinetul personal este realizat doar de client prin introducerea datelor de identificare tip (login) și parolă de acces înregistrate de Beneficiar în momentul înregistrării în Sistem.

Semnalul de alarmă transmis datele transmise de pe dispozitivele Beneficiarului, în arealul cu acoperire cu serviciile de date ce este acordată de către operatorii de rețea licențiați în domeniu,  în scopul identificării locului aflării dispozitivului de pe care au fost generate datele respective, precum și cu scopul acordării acestuia a Serviciilor de pază de către "Prosecutor Plus" SRL.

Verificare multifactor verificarea în doi pași este un proces de securitate care folosește două etape în verificare a identității unei persoane sau a unei entități care încearcă să acceseze serviciu Gardian.

Procedura de semnare a Contractului se efectuează conform principiilor Contractului la distanță care este negociat și încheiat între Prestatori și Beneficiar în cadrul unui sistem de prestări de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a Prestatorilor și a Beneficiarului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, pînă la și în momentul în care este încheiat contractul, inclusiv orice comandă făcută de consumator care produce efecte obligatorii asupra lui

6. PLASAREA CERERII DE SERVICII ȘI ACHITAREA

a) Plasarea cererii de servicii

Plasarea cererilor pe Site implică de Beneficiari acceptarea expres a prezentelor Condiții. Înainte de plasarea/validarea cererii este nevoie de identificare a Beneficiarului utilizând Cabinetul personal. În dependență de metoda de achitare, ”Gardian app” S.R.L. își rezervă dreptul de a solicita documentele necesare procesării și validării cererii, cum ar fi: actul de identitate și/sau extrase din Registru de Stat al Persoanelor Juridice. Beneficiarul este responsabil de valabilitatea, legitimitatea și corectitudinea datelor și informațiilor transmise către ”Gardian app” S.R.L. prin intermediul Cabinetului personal sau a actelor suplimentare solicitate. Serviciile cumpărate prin intermediul acestui Site, nu pot fi revândute sau distribuite în scop comercial.

”Gardian app” S.R.L. își rezervă dreptul să limiteze numărul maxim de servicii achiziționate de un Beneficiar prin intermediul acestui Site. Plasarea cererilor este disponibilă 24/24h. Prelucrarea cererilor de către operatori se efectuează conform programului de lucru ”Gardian app” S.R.L.:

• luni – vineri: de la 08:30 până la 17:30;

• sâmbătă – duminică – zile libere;

• zile libere de sărbători – prelucrarea cererilor va fi posibilă în următoarea zi lucrătoare.

b) Achitarea cererii de accesare a serviciului sau a abonamentului pentru serviciul contractat

După plasarea cererii de accesare a serviciului veți primi un răspuns automat pe adresa de email sau SMS la numărul de telefon menționat. Acest răspuns nu confirmă acceptul cererii ci doar statutul de procesare a acesteia. Cererea plasată de Dvs. va primi statut de cerere validată doar după confirmarea telefonică sau recepționarea prin email de la un operator a confirmării de accept și valoarea acesteia.

Achitarea cererii de accesare a serviciului sau a abonamentului pentru serviciul contractat se efectuează conform opțiunii de plată selectată la tariful stabilit de ”Gardian app” S.R.L. pe pagina web (https://gardian.app).

• Dacă ați optat pentru plata cu numerar, plata se face către reprezentantul ”Gardian app” S.R.L. care vă va contacta și va stabili locul solicitat de Dvs pentru achitarea abonamentului anual pentru serviciul contractat și vă va elibera bon fiscal;

• Dacă ați optat pentru plata prin transfer bancar direct, veți primi de la operator o proformă (cont spre plată) în care vor fi indicate datele bancare și termenul de plată. Dacă nu ați reușit să achitați proforma în termenii indicați, puteți opta pentru prelungirea acestora. Dacă nu ați făcut acest lucru, cererea va fi anulată, iar Dvs. Veți primi notificarea despre anularea cererii. Pentru a exclude orice neclarități sau întârzieri legate de traseul bancar, vă rugăm să ne înștiințați despre plățile făcute, telefonic sau prin email;

• Dacă ați optat pentru plata prin card bancar online, veți fi direcționați automat pe pagina securizată a mediului de plăți BC MoldovaAgroindbank SA, unde veți introduce datele cardului pentru efectuarea plății. Sunt acceptate cardurile acceptate de BC MoldovaAgroindbank SA, inclusiv emise sub siglele VISA și MASTERCARD. Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru astfel de plăți. Tranzacțiile se efectuează în lei (MDL), iar suma tranzacției minime este de 100 LEI. Dacă cardul bancar este asociat unei alte monede decât leu (MDL), tranzacția se va efectua la cursul de schimb al băncii emitente a cardului. ”Gardian app” S.R.L. nu păstrează niciun fel de detalii cu privire la card.

După finalizarea comenzii veți fi redirecționat pe o pagină cu informații privind statutul cererii Dvs.

7. PROCEDURA DE RETURNARE A MIJLOACELOR BĂNEȘTI

Mijloacele bănești achitate dar neconsumate de către Beneficiarul care dispune de sold pozitiv în contul său individual, după reținerea tuturor plăților pentru prestarea serviciilor contractate și facturate pînă la primirea  de către ”Gardian app” S.R.L. a avizului de reziliere a contractului la adresa sediului ”Gardian app” S.R.L. (str. Spartacus 11/1, mun. Chisinau, R. Moldova, MD-  2024), în termen de maxim 14 zile calendaristice, conform legii (105/13.03.2003).

• Dacă ați achitat cu numerar, returul va fi în numerar la casierie în sediul ”Gardian app” S.R.L.. Preventiv veți primi un apel telefonic cu data și ora când vă puteți apropia pentru a primi banii;

• Dacă ați achitat prin transfer bancar, returul va fi prin virament bancar la rechizitele indicate în comandă/factură fiscală emisă;

• Dacă ați achitat prin card bancar, returul va fi prin bancă pe contul de card cu ajutorul căruia s-a efectuat achitarea comenzii.

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova:

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței

Adresa: MD-2012, mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 78

tel: 0(22) 515-151

e-mail: consumator@apcsp.gov.md

site: www.consumator.gov.md

 

8.  DREPTURI DE AUTOR

• Conținutul Site-ului: imagini, texte, fișiere, elemente logo, elemente de grafică și design web, scripturi, programe și alte date, cu excepția celor preluate de la furnizori și distribuitori, cu acordul lor, reprezintă proprietatea ”Gardian app” S.R.L. și/sau a furnizorilor săi și este protejat de Legea privind protecția dreptului de autor și drepturilor conexe și de Legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul ”Gardian app” S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare;

• ”Gardian app” S.R.L. garantează vizitatorilor acces limitat la site, iar vizitatorii pot utiliza informațiile de pe Site în scopuri personale și non-comerciale. Vizitatorii nu au dreptul de a copia, modifica, reproduce, vinde/revinde parțial sau integral acest Site sau de a exploata acest Site în o altă manieră decât se prevede în aceste Condiții. Orice utilizare a informațiilor în scopuri comerciale poate fi făcută doar cu acordul în scris al ”Gardian app” S.R.L.;

• ”Gardian app” S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica informațiile de pe Site, precum și limita accesul la Site. ”Gardian app” S.R.L. nu poartă răspundere pentru informațiile plasate pe Site de către terți.

”Gardian app” S.R.L.

MD-  2024, R. Moldova , mun. Chisinau, str. Spartacus 11/1

C/F 1019600031733

B.C. ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

ARGNMD2X472 Chișinău, fil. Nr. 25

IBAN LEI:  MD13AG000000022513735171

E-mail: family@gardian.app

Tel. + 373 69178199

© 2019-2022. Все права защищены
Контакты
Телефон: +373 78 003 666

Email: family@gardian.app